банер-бот

Экологиялык саясат

ТУРУКТУУЛУК-Экологиялык саясат1

URBANMINES экологиялык саясатты менеджменттин башкы темасы катары жайгаштырып, ошого жараша бир катар чараларды ишке ашырууда.

Компаниянын негизги талаа иштеринин борборлору жана аймактык кеңселери буга чейин ISO 14001 экологиялык менеджмент тутумунун сертификатына ээ болушкан жана Компания ошондой эле ишкердик ишмердүүлүктө кайра иштетүүнү жана зыяндуу, кайра иштетилбеген материалдарды детоксикациялоону илгерилетүү аркылуу корпоративдик жаран катары өз ролун жигердүү аткарып жатат.Мындан тышкары, Компания CFC жана башка зыяндуу заттардын альтернативалары сыяктуу экологиялык таза продукцияны колдонууга активдүү көмөк көрсөтөт.

1. Биз өзүбүздүн жеке металл жана химиялык технологияларыбызды жогорку сапаттагы, жогорку кошумча нарктагы кайра иштетилген продукциянын пайдалуулугун кеңейтүү жана жогорулатуу миссиясына арнайбыз.

2. Биз сейрек кездешүүчү металлдар жана сейрек жерлердин технологияларын баалуу жаратылыш ресурстарын кайра иштетүү милдетин колдонуу менен айлана-чөйрөнү коргоого салым кошобуз.

3. Биз бардык тиешелүү экологиялык эрежелерди, ченемдерди жана мыйзамдарды катуу карманабыз.

4. Биз айлана-чөйрөнүн булганышын жана айлана-чөйрөгө зыян келтирүүнү болтурбоо үчүн айлана-чөйрөнү башкаруу системаларын дайыма өркүндөтүүгө жана тактоого умтулабыз.

5. Туруктуулукту камсыз кылуу боюнча милдеттенмебизге жетүү үчүн биз экологиялык максаттарыбызды жана стандарттарыбызды тынымсыз көзөмөлдөп жана карап чыгабыз. Биз бүткүл уюмубузда жана бардык кызматкерлерибиз менен экологиялык маалымдуулукту жана жакшыртууну жайылтууга умтулабыз.

ТУРУКТУУ – Экологиялык саясат5