benear1

Продукциялар

Индий
Элемент символу=In
Атомдук саны = 49
●кайноо температурасы=2080℃●Эрүү температурасы=156,6℃
Тыгыздыгы: 7.31г/см3 (20℃)
  • Индий-калай кычкыл порошок (ITO) (In203: Sn02) нанопорошок

    Индий-калай кычкыл порошок (ITO) (In203: Sn02) нанопорошок

    Индий калай оксиди (ITO)индий, калай жана кычкылтектин ар түрдүү пропорциядагы үчтүк курамы.Калай оксиди – тунуктук жарым өткөргүч материал катары уникалдуу касиеттерге ээ болгон индий (III) оксидинин (In2O3) жана калайдын (IV) оксидинин (SnO2) катуу эритмеси.