benear1

Продукциялар

Галий
STP фазасы катуу
Эрүү чекити 302,9146 К (29,7646 °C, 85,5763 °F)
Кайноо чекити 2673 К (2400 °C, 4352 °F)[2]
Жыштык (RT жакын) 5,91 г/см3
суюк болгондо (мп) 6,095 г/см3
Биригүү жылуулук 5,59 кДж/моль
буулануу жылуулук 256 кДж/моль[2]
Молярдык жылуулук сыйымдуулугу 25,86 Дж/(моль·К)