benear1

Продукциялар

Цезий
Альтернатива аты цезий (АКШ, расмий эмес)
Эрүү чекити 301,7 К (28,5 °C, 83,3 °F)
Кайноо чекити 944 К (671 °C, 1240 °F)
Жыштык (RT жакын) 1,93 г/см3
суюк болгондо (мп) 1,843 г/см3
Критикалык пункт 1938 К, 9,4 МПа[2]
Биригүү жылуулук 2,09 кДж/моль
буулануу жылуулук 63,9 кДж/моль
Молярдык жылуулук сыйымдуулугу 32,210 Дж/(моль·К)